מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון עמודים 73-75

פתחי חוברת ובצעי את המשימות

שינוי גודל גופנים