מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון עמוד 41 שאלה 15

שינוי גודל גופנים