מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון עמוד 42 עד 44

הסבר

שינוי גודל גופנים