מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ג י מרחשוון עמוד 19

בחוברת

שינוי גודל גופנים