מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כפל וחילוק אחד הגורמים שלם 2

שינוי גודל גופנים