מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כפל וחילוק בעשרות שלמות