מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתיבה נכונה במחברת חשבון

הסבר

שינוי גודל גופנים