מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כ ‘ מרחשוון הרבי הרש”ב

לימוד שמו של הרבי הרש”ב .

שינוי גודל גופנים