מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מאירים את היום ט חשוון

לדעת להיזהר בלשון שלנו ומה שאנו אמורים צריכים לקיים גם אם לא הבטחנו!

שינוי גודל גופנים