מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מוכנות בית חינוך חבד מפגש 7 סרטון 1