מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מוכנות בית חינוך חבד מפגש 8 סרטון 2