מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלכים ב’ פרק כ”ג (חלק ב’) יאושיהו מקיים נבואת ה’ ושורף עצמות עובדי הבעל.

שינוי גודל גופנים