מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכת ביצה פרק ב’ – משנה ט’

שינוי גודל גופנים