מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכת שבת

פרק ג משנה ה

שינוי גודל גופנים