מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משנה סוכה פרק א משנה ה

שיעור משנה סוכה פרק א משנה ה