מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משנה סוכה פרק ג משנה ד

מחלוקת לגבי ראשי ההדסים 3 דעות

שינוי גודל גופנים