מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא פרק ב פסוקים כז עד לו