מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סוכה משנה פרק ג משנה ה

שינוי גודל גופנים