מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סרטון הסבר לעבודה בספר גיאומטריה עמודים 13-20