מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סרטון של הרבי

סרטון של הרבי אודות החשיבות שבכתיבת ספר תורה לכל חייל