מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עמ 66

סידור מילים

שינוי גודל גופנים