מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק ה

פסוקים א – יח

שינוי גודל גופנים