מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק לד פסוקים א- ה

שינוי גודל גופנים