מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק לד פסוקים ט- יח

שינוי גודל גופנים