מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק לד פסוקים יח – כג

שינוי גודל גופנים