מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק לד פסוקים כג -כד

שינוי גודל גופנים