מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

צליל סוגר

ומניית צירופים עמ 60