מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

רבי שבועי ג תמוז

פתחי את הסרט ועני על השאלות שאחריו, בהצלחה!