מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור אנגלית singular plural