מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא 4222

חביות של יין, תירוץ אביי ב

שינוי גודל גופנים