מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור דינים ל”ט מלאכות

שינוי גודל גופנים