מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור הלכה הכנות לשבת 2