מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש

במדבר פרק ה פסוקים יא – כא