מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חשבון

עמוד 50- השלם והחלקים

שינוי גודל גופנים