מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור משנה בבא מציעא

פרק א משניות א-ד

שינוי גודל גופנים