מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור משנה ברכות פרק ו משנה ז