מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור סיכום במסכת תענית

דף ד עמוד ב – הסתירה בדברי רבי יהודה

שינוי גודל גופנים