מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמואל א – פרק כב, הריגת נוב עיר הכוהנים

שינוי גודל גופנים