מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה ט’ מרחשון

נלמד על מבנה כתיבת סיפור

שינוי גודל גופנים