מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילת שחרית לכיתה ב'

תפילת שחרית לכיתה ב' עד הושענא רבא