מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אושפידיסק סוכות תשע"ז

תוכנית אושפידיסק סוכות תשע"ז

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג סוכות תשע"ז להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש