מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדיניות פרטיות

רשת חינוך חב"ד (ע"ר)- אהלי יוסף יצחק בארה"ק מאפשרת נגישות דיגיטלית לחומרי למידה הנמצאים שהופקו ויו"ל על ידה ואף חומרי למידה שנוצרו ע"י מורים/מורות של רשת חינוך חב"ד ופורסמו במסגרת האתר, ובכלל זה מנהלת הרשת מאגר מידע הכולל חומרים לימודיים במגוון רחב של נושאים, המונגשים אל הציבור באופן מקוון. השימוש בחומרים המוצגים הינו לצרכי לימוד בלבד, בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח – 2007 ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי. באחריות המשתמש לקבל רשות מבעל זכויות היוצרים לעשות שימוש בחומר המוצג הכולל העתקה, הפצה, מסירה לצד שלישי וכיוב'. הנהלת הרשת ועורכי האתר לא ישאו באחריות להתאמת המידע המוצג ובכלל זה לא יקחו אחריות על טעויות ושגגות בחומר המוצג ובאחריות המשתמש בלבד לבחון את התאמת המוצג. הנהלת הרשת לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, אם יגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר.

אתר "מעלין בקודש" מיועד לשימוש אישי, פרטי ולא מסחרי. כל החומרים המתפרסמים באתר מיועדים לצורך חינוכי- לימודי. 

© כל הזכויות על החומרים המתפרסמים באתר זה שייכות למחברים וליוצרים לסוגיהם, כולל מאמרים, ספרים, תמונות, מצגות ושאר החומרים שבאתר. כל שימוש בחומרים באתר צריך להיות על פי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות. 

כל הזכויות על תוכן ועיצוב האתר שמורות ל"מעלין בקודש" שעל יד רשת אהלי יוסף יצחק

מורים ואנשי חינוך רבים משתפים חומרים באתר או שיתפו חומרים בתקיות דרייב ציבוריות שהועלו לאתר מעלין בקודש .


על האדם המשתף חומרים האחריות והחובה לבדוק שאין בהם פגיעה בזכויות יוצרים ואין מניעה חוקית לפרסמם. 

אנו עושים מאמצים רבים לבקש אישור פרסום על כל המתפרסם באתר אם מצאת באתר הפרה של זכויות יוצרים או הפרת פרטיות בבקשה ידע אותנו על כך באמצעות הטופס בתחתית האתר ואנו נסיר חומרים אלו מהאתר.

האייקונים הנפלאים באתר Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com Smashicons Pixel perfect מ www.flaticon.com

בברכה

צוות אתר "מעלין בקודש"