מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שנת השמיטה

תראו לי רק:

חומרי הוראה

2

מרכז למידה מתוקשב – שמיטה

 • ה'
 • ו'
 • +
מרכז למידה בנושא שמיטה  בצרוף מערך מתוקשב המפרט...
1

שמיטה – תוכנית ההוראה שבט

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה טבת

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה חשוון כסלו

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

איסורי דרבנן בפרות שביעית- ה-ח – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
1

ביעור פירות שביעית- ב-ד – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
1

ביעור פירות שביעת- ה-ח – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
2

איסור סחורה – ב-ד, דפי עבודה ופעילות – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
3

איסור סחורה בפירות שביעית- ה-ח

 • א'
 • ב'
 • +
10

קדושת פרות שביעית- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
2

קדושת פירות שביעית, ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
6

שמיטה החצר והגינה- ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
8

החצר הגינה בשמיטה- ה-ח

 • א'
 • ב'
 • +
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדבנן- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדבנן בשמיטה- ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
2

מבוא לשמיטה ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
4

מבוא לשמיטה, ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
26

מדריך למורה לחוברות שמיטה- ריכוז כל הנושאים

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

שמיטה לגיל הרך

 • א'
 • גני ילדים
סיפורים ומפגשים בנושא שמיטה
13

מלאכות בשמיטה- גני ילדים וכתה א

 • א'
 • גני ילדים
14

דפי עבודה ופעילות – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
ריכוז דפי עבדה לכלל הנושאים
1

שמיטה – תוכנית ההוראה

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

לכו ונלכה לקראת השמיטה – תמוז תשפ"א

 • א'
 • ב'
 • +
שלוש יחידות הוראה שמומלצות ללימוד כהכנה לשנת השמיטה: 1....

העשרה למורה

1

שמיטה – תוכנית ההוראה שבט

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה טבת

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
7

קדושת פרות שביעית-מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדרבנן- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
14

מבוא לשמיטה- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
8

החצר והגינה-מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
5

ביעור פרות שביעית- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
5

איסורי דרבנן בפרות שביעית- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

איסור סחורה- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה חשוון כסלו

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
26

מדריך למורה לחוברות שמיטה- ריכוז כל הנושאים

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
13

מלאכות בשמיטה- גני ילדים וכתה א

 • א'
 • גני ילדים
3

קרבה שנת השבע

חומרים מיום ההיערכות לשמיטה שהתקיים עם נציגי מוסדות...
1

שמיטה – תוכנית ההוראה

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה

פעילויות סיכום

10

הצגה- חלק ב של החידון

 • א'
 • ב'
 • +
ההצגה מיועדת לבנים ולבנות. ניתן להשמיע את פס הקול...
3

חידון שכבה בוגרת

 • א'
 • ב'
 • +
מצוב: 1. חידון לבנים וחידון לבנות 2. כרטיס לסימון תשובות...
5

חידון שכבה צעירה

 • א'
 • ב'
 • +
1. חידון לבנים וחידון לבנות 2. כרטיס לסימון תשובות...
6

קבצי עזר לעיצוב

0

הכנה לחידון

 • א'
 • ב'
 • +
סרטון אטרקטיבי של מכון זרעים לחזרה בכיתה לקראת...
1

הסבר על החידון

 • א'
 • ב'
 • +
הסבר על החידון
2

תעודות הצטיינות

 • א'
 • ב'
 • +
מצורפים תעודות הצטיינות
9

יריד השמיטה – דוכן הטעמים למצוה והערכים הנלמדים ממנה – בתחום הדעת שפה

1

פרח משוב

 • א'
 • ב'
 • +
2

שובר קנייה

 • א'
 • ב'
 • +
כרטיסי הגרלות שמחלקים לתלמידים בכל מיני שלבים ביריד,...
6

יריד השמיטה – דוכן מלאכות האסורות מדאורייתא ודרבנן – דרמה

5

יריד שמיטה- דוכן סיכום דיני שמיטה -הכנת משחק

 • א'
 • ב'
 • +
דוכן הכנת משחק מצו"ב: הסבר להפעלת הדוכן נספח לשכבה...
2

יריד שמיטה- דוכן שמיטה בבית –ספורט

 • א'
 • ב'
 • +
דוכן בתחום דעת ספורט, הנושא ההלכתי: שמיטה בבית...
6

יריד שמיטה- דוכן אוצר בית דין-מתמטיקה

 • א'
 • ב'
 • +
דוכן בתחום דעת חשבון, הנושא ההלכתי: אוצר ביח...
8

יריד שמיטה- מבחן מקדים-בנים

 • א'
 • ב'
 • +
מומלץ לערוך מבחן על ההלכות כהכנה לחידון. מצורף מבחן...
8

יריד שמיטה- מבחן מקדים- בנות

 • א'
 • ב'
 • +
מומלץ לערוך מבחן על ההלכות כהכנה לחידון. מצורף מבחן...
5

גבורי כח מפעילים את המח- שאלות ותגים

 • א'
 • ב'
 • +
במהלך היריד  יסתובבו "גבורי כח" עם שאלות וישאלו...
2

יריד השמיטה – הסבר

 • א'
 • ב'
 • +
7

כרזות, שלטי דוכנים ומדבקות ליריד השמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
כרזה ליריד שמיטה בצבעוני ושחור לבן. מדבקות לחלוקה לתלמידים...
2

ג'נגל ליריד השמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
1

תוצר למידה 2 – קלסתרון

 • ג'
 • ד'
 • +
מצורפת מצגת הנחיות ודוגמה ליצירת קלסתרון,
5

לקראת שמיטה – תוצרי למידה

הנחיות ליצירת תוצרי למידה ראשונים בנושא השמיטה, בהתאמה ליחידות...