מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שנת השמיטה

תראו לי רק:

חומרי הוראה

1

שמיטה – תוכנית ההוראה שבט

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה טבת

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה חשוון כסלו

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

איסורי דרבנן בפרות שביעית- ה-ח – שמיטה

 • ה'
 • ו'
 • +
1

ביעור פירות שביעית- ב-ד – שמיטה

 • ב'
 • ג'
 • +
1

ביעור פירות שביעת- ה-ח – שמיטה

 • ה'
 • ו'
 • +
2

איסור סחורה – ב-ד, דפי עבודה ופעילות – שמיטה

 • ב'
 • ג'
 • +
3

איסור סחורה בפירות שביעית- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
10

קדושת פרות שביעית- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
2

קדושת פירות שביעית, ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
6

שמיטה החצר והגינה- ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
8

החצר הגינה בשמיטה- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדבנן- ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדבנן בשמיטה- ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
2

מבוא לשמיטה ב-ד

 • ב'
 • ג'
 • +
4

מבוא לשמיטה, ה-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
26

מדריך למורה לחוברות שמיטה- ריכוז כל הנושאים

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

שמיטה לגיל הרך

 • א'
 • גני ילדים
סיפורים ומפגשים בנושא שמיטה
13

מלאכות בשמיטה- גני ילדים וכתה א

 • א'
 • גני ילדים
14

דפי עבודה ופעילות – שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
ריכוז דפי עבדה לכלל הנושאים
1

שמיטה – תוכנית ההוראה

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

לכו ונלכה לקראת השמיטה – תמוז תשפ"א

 • א'
 • ב'
 • +
שלוש יחידות הוראה שמומלצות ללימוד כהכנה לשנת השמיטה: 1....

העשרה למורה

1

שמיטה – תוכנית ההוראה שבט

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה טבת

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
7

קדושת פרות שביעית-מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדרבנן- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
14

מבוא לשמיטה- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
8

החצר והגינה-מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
5

ביעור פרות שביעית- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
5

איסורי דרבנן בפרות שביעית- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
6

איסור סחורה- מדריך למורה לחוברות שמיטה

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
1

שמיטה – תוכנית ההוראה חשוון כסלו

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
26

מדריך למורה לחוברות שמיטה- ריכוז כל הנושאים

 • א'
 • ב'
 • +
פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
13

מלאכות בשמיטה- גני ילדים וכתה א

 • א'
 • גני ילדים
3

קרבה שנת השבע

חומרים מיום ההיערכות לשמיטה שהתקיים עם נציגי מוסדות...
1

שמיטה – תוכנית ההוראה

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה
שינוי גודל גופנים