מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד
Canvas is not supported in your browser Canvas is not supported in your browser

ההלכה השבועית

שאל את הרב
  הצג תכנים לכיתה
 • א
 • ב
 • ג
 • ד-ו
 • חטיבה
 • הכל
 • יש לי מושג

  מוקצה - כאן יבוא הסבר על המושג לכל המושגים בנושא שבת
 • התכנית החדשה

 • ארגז כלים

 • תכנית לימודים

 • פעילות

 • ימי שיא בהלכה

 • הלכה שבועית

 • הערכה חלופית

 • בין אדם לחברו

 • בין אדם למקום

 • מעגל השנה

<
 • איסור גנבה וגזלה

 • איסור הונאה

 • הלכות ביקור חולים

 • הלכות הלוואה וגמ"ח

 • השבת אבדה

 • ואהבת לרעך כמוך

 • כיבוד הורים

 • לשון הרע ורכילות

 • מידות טובות

 • מצוות צדקה

 • ברכות

  • ברכה על רוטב, מיץ ומרק

  • ברכות הראייה

  • ברכות על מאכלים מ5 מיני דגן

  • ברכת הגומל

  • ברכת שהחיינו, הטוב והמטיב ודין האמת

  • דין ברכת הריח

  • דיני ברכות העץ,האדמה ושהכל

  • הקדמה -ברכות הנהנין

  • טעות בברכות

  • כללים בברכה אחרונה

  • כללים בברכה ראשונה

  • קדימה בברכות

 • הנהגות

  • בל תשחית

  • הכל לשם שמים

  • נדרים ושבועות

  • צער בעלי חיים

  • שמירת הגוף והנפש

 • כשרות

  • דיני הפרשת חלה

  • דינים כלליים בכשרות

  • הלכות טבילת כלים

  • ישן, פת, חלב ויין של גויים דינים כלליים בכשרות

 • סעודה

  • אכילת פירות ירקות ומיני מתיקה לפני הסעודה

  • ברכות

  • ברכת המזון

  • דינים והנהגות בשעת הסעודה

  • הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

  • זימון לברכת המזון

  • מאכל ומשקה בתוך הסעודה

  • נטילת ידיים לסעודה

 • שבת

  • דיני הקידוש והסעודות

  • הדלקת נרות

  • הוצאה

  • הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • חולה בשבת

  • מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • מכה בפטיש

  • מלאכת בונה וסותר

  • מלאכת בורר

  • מלאכת דש

  • מלאכת הבערה וכיבוי

  • מלאכת חורש וזורע

  • מלאכת טוחן

  • מלאכת כותב ומוחק

  • מלאכת מבשל

  • מלאכת מלבן

  • מלאכת צידה

  • מלאכת קוצר

  • מלאכת קושר ומתיר

  • מלאכת תופר וקורע

  • משחקים בשבת

  • עיסוק בענייני חול

  • קדושת השבת וההכנות

  • תפילות השבת

  • תפילת ערבית והבדלה

 • תפילה

  • בית כנסת

  • ברכות השחר

  • ברכות ועניית אמן

  • דברים האסורים בבוקר לפני התפילה

  • הגינה וניקיון

  • הכנת הגוף והמקום לתפילה

  • הלכות ציצית

  • הפסקות בתפילה

  • השכמת הבוקר

  • מצוות תלמוד תורה

  • משיב הרוח, טל ומטר, יעלה ויבוא, עננו

  • נטילת ידיים שחרית

  • סדר הלילה

  • ספרי קודש

  • פסוקי דזמרה

  • צניעות והליכות

  • קריאת שמע

  • תפילה בציבור (פרק טו)

  • תפילת הדרך

  • תפילת מנחה

  • תפילת ערבית

  • תפילת שמונה עשרה

 • חודש אלול

 • חנוכה

 • משיב הרוח ותן טל ומטר

 • סוכות ושמחת תורה

 • עשרה בטבת

 • עשרת ימי תשובה ויום כיפור

 • פורים

 • פסח

 • ראש השנה

 • שבועות וימי הספירה

>