מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

איך מתייחסים למציאות בלתי רצויה?

ט"ו סיון הוא היום שבו אדמו"ר הריי"ץ נלקח למאסר שהסתיים בחג הגאולה י"ב תמוז. והשבוע, למעשה, זה השבוע הראשון שבו הרבי הריי"ץ שהה במאסר. בשליחות החינוכית צרפנו קטע מליקוטי דיבורים בו הרבי מתאר את הטוב שבתוך ייסורי המאסר וכך ממחיש את הרעיון החסידי שבכל רע טמון טוב. מתוך ליקוטי דיבורים חלק א' עמ' 125