מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

גמרא – מילות מפתח

ד ה ו

מילות מפתח לפרק המפקיד

הגדרה מילה פירוש מילולי משמעות
שאלה אִבַּעְיָא לְהוּ נשאלה להם. שאלת ספק שנשאלה בבית המדרש, מכילה שני צדדים
תשובה אִיבָּעֵית אֵימָא אם רצונך אמור תירוץ נוסף
קושיה אִי הָכִי אם כך לפי דבריך עכשיו תהיה קושיה, שלא תהיה לולא דבריך.
השלמה אִיכָּא דְאָמְרִי יש שאומרים. נוסח אחר בסוגיה.
תשובה אַיְּידֵי על ידי (שהובא זה הובא גם זה) אין לדייק מהלשון, כיון שהוא הובא רק בדרך אגב
השלמה אִלֵּימָא אם נאמר (כך.. והרי כך) הקדמה לניסיון הסבר / תשובה שהגמרא מביאה כדי לדחות
תשובה אֵימָא אמור ראה ב"הכי קאמר"
השלמה אִי נָמֵי אם גם. אפשרות נוספת.
קושיה אֵימָא סֵיפָא תאמר את סוף המשנה. פתיחה לסתירה.
קושיה אֵיתִיבֵהּ השיבו בקושיה מברייתא אמורא מקשה על דברי חברו מדברי ברייתא
השלמה אִתֵּימָא יש אומרים / אם תאמר דעה / גרסה נוספת

??

תשובה אֶלָּא לא כך, אלא אחרת פתיחה לשינוי, בדרך כלל בא בתירוץ
שאלה אַמַּאי על מה, למה? פתיחה לשאלת בירור הטעם.
פתיחה אָמַר מַר אמר האדון. ציטוט מהברייתא לצורך דיון.
פתיחה אָמַר רַב / רַב .. אָמַר פתיחה למימרא / תשובה.

רב.. אמר = פתיחה לדעה / הסבר חולק

תשובה אָמְרִי אמרו פתיחה לאמירת רבים (פעמים רבות היא פתיחת תשובה).
השלמה אָמְרִי לָה יש שאומרים לה גרסה נוספת למימרא / הלכה
תשובה אָמַר לָךְ אילו היה כאן הוא היה אומר לך הגמרא מתרצת דעה של חכם שאינו לפנינו
תשובה אֲפִלּוּ תֵּימָא אפילו אם תאמר לא כפי שאמרנו קודם, גם יהיה מובן דחיית שאלה / אוקימתא של הגמרא 
פתיחה אִתְּמַר נאמר כשבא בתחילת סוגיה – פתיחה למחלוקת אמוראים.
סיוע אִתְּמַר נָמֵי נאמר גם כן סיוע מדברי אמורא/ים
שאלה בְּמַאי קָמִפַּלְגִי במה הם חולקים? מה יסוד המחלוקת (באיזו סברה נחלקו)
השלמה בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים כל האמור מדבר רק במקרה מסוים אוקימתא בתוך דברי המשנה
שאלה בָּעֵי, בְּעָא מִנֵּהּ שאל, שאל ממנו שאלת יחיד
קושיה בִּשְׁלָמָא . . אֶלָּא בשלום (נוח) ל(דעה זו) אבל לדעה האחרת קשה פתיחה לקושיה שהיא רק לפי צד או דעה אחת
סיוע דִּיקָא נָמֵי מדויקת גם סיוע לתשובה מתוך דיוק בדברי המקור
קושיה הָא גוּפָא קַשְׁיָא זו בעצמה קשה סתירה פנימית.
פתיחה הַהוּא גַבְרָא אותו אדם פתיחה לסיפור
שאלה הֵיכִי דָמֵי איך מדובר? בירור המקרה
תשובה הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן כאן במה אנו עוסקים תשובת אוקימתא
קושיה הָכִי הַשְׁתָּא איזו השוואה? דחיית תירוץ / הסבר מכוח היגיון
סיוע הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא כך גם מסתבר סיוע לדעה / תשובה 
קושיה הָנִּיחָא ל.. אֶלָּא .. זה נוח לדעה אחת אבל לדעה האחרת קשה הקדמה לקושיה על דעה שניה.
תשובה הכי קָאָמַר / אֵימָא / הָכִי קָתָנֵי כך כוונתו לומר / אמור / כך הוא שונה אנו מפרשים את כוונת המשנה או המימרא וכאילו "מוסיפים" בה מילות פירוש.
השלמה וְאוֹמֵר (בְּתוֹךְ מִשְׁנָה אוֹ בָּרַיְתָא) ובפסוק נוסף הוא אומר מקור מפסוק נוסף (בדרך כלל הגמרא תשאל על כך "מאי ואומר" – מדוע צריכים מקור נוסף)
שאלה וְאֵימָא / וְאֵימָא הָכִי נָמֵי מדוע לא נאמר / מדוע לא נאמר אכן כך מדוע לא תירצנו בדרך אחרת / מדוע לא נקבל את הסברה הנגדית
קושיה וְהָא, וְהָאָמַר / וְהַתַּנְיָא / וְהִתְנָן והרי / והרי אמר / והרי שנינו בברייתא / והרי שנינו במשנה פתיחת קושיה מסברה או ממקור אמוראי / תנאי
סיום וְהִלְכְתָא וההלכה סיום הסוגיה בפסק ההלכה למעשה
השלמה וְכִי תֵימָא ואם תאמר ש .. לא ניתן לומר זאת מפני ש… הגמרא שוללת מראש הסבר אפשרי ומסבירה מדוע הוא לא אפשרי
סיום וְלָא הִיא הדבר איננו נכון סיומת המציינת שהדין / ההסבר שהובא – איננו נכון.
קושיה וּרְמִינְהוּ ורמי אינהו, השלך אותם סתירה בין שני מקורות בעלי סמכות שווה כמו שתי משניות / ברייתות.
קושיה וְתוּ ושוב / ועוד שאלה נוספת
סיוע כִּי הָא כמו זו פתיחה לדוגמה / סיוע (פעמים רבות סיוע מסיפור)
השלמה לֹא אֲמָרָן לא אמרנו (אלא רק במקרה כזה) . העמדת דברי האמורא (אוקימתא) במקרה מסוים
תשובה לָא צְרִיכָא לא (כפי שחשבנו אלא), צריך! תירוץ באמצעות העמדת ההלכה (אוקימתא) במקרה מסוים 
השלמה לָא מִבָּעֲיָא אין צורך לומר ש.. אלא אפילו… הלכה פשוטה שבאה כהקדמה להלכה מחודשת
תשובה לָא קַשְׁיָא לא קשה פתיחה לפירוק הקושיה 
השלמה לֹא שָׁנוּ לא שנינו במשנה אלא במקרה זה אבל במקרה… הדין שונה העמדת דברי המשנה (אוקימתא) במקרה מסוים
שאלה לֵימָא אולי נאמר פתיחה לניסיון הסבר או העמדת דעה אחת בשיטה של דעה אחרת (בדרך כלל הסבר זה נדחה) 
קושיה לְמֵימְרָא לומר שכך .. והרי הקדמה לקושיה
קושיה לִפְלוֹג וְלִתְנֵי בְּדִידָהּ (אם כדבריך, מדוע מחלק התנא במקרה אחר ש)יחלוק במקרה זה עצמו קושיה מתוך דיוק במשנה
שאלה מַאי מה? מה הפירוש?
קושיה מַאי אִרְיָא מה הוראה / תפיסה היא זו. למה נקט התנא / האמורא דווקא דוגמה זו ולא דוגמה פשוטה יותר?
שאלה מַאי טַעְמָא מה הטעם בירור טעם ההלכה
שאלה מַאי שְׁנָא מה ההבדל בירור ההבדל בין הלכה זו להלכה אחרת
השלמה מִכְלָל מכלל זה אנו מבינים הלכה נוספת דיוק הלכה נוספת מתוך דברי המקור (פעמים רבות מופיע כהקדמה לשאלה)
שאלה מִמַּאי מהיכן אנו יודעים זאת
שאלה מְנָא הָנֵי מִלֵּי מניין אלו הדברים בירור מקור ההלכה בתורה
השלמה מַאי לַָאו האם לא מדובר כאן במקרה כזה? לא ניסיון הסבר / אוקימתא שנדחה
שאלה מַאי קָאָמַר מה כוונתו לומר בירור הכוונה
שאלה מַאן תַּנָּא מיהו התנא בירור בעל הדעה
תשובה מַהוּ דְתֵימָא . . קמ"ל מהו שתאמר הסבר החידוש, יכולנו לומר אחרת, התנא משמיע לנו חידוש
קושיה מֵתִיב / מֵיתִיבִי משיב / משיבים קושיה ממקור תנאי
קושיה מַתְקִיף קושיה מסברה
שאלה פְּשִׁיטָא פשוט מה החידוש בהלכה זו?
תשובה צְרִיכָא /צְרִיכִי צריכה / צריכים ההלכה / הכתוב – נצרך ויש בו חידוש
תשובה שָׁאנֵי שונה (אינו דומה) . פירוק הקושיה באמצעות סברה( גם אוקימתא?)
סיום שְׁמַע מִנָּה שמע (הבן) ממנה. ניסיון הוכחה.
השלמה שֶׁנֶּאֱמַר שנאמר בפסוק מקור בפסוק
תשובה תָּא שְׁמַע בא ושמע ניסיון פשיטת בעיא ממשנה
סיום תֵּיקוּ תעמוד סיום ללא תשובה
פתיחה תַּנָּא שנה פתיחה לתוספתא קצרה המרחיבה את דברי המשנה
פתיחה תָּנוּ רַבָּנַן שנו רבותינו תוספתא / ברייתא שנשנתה בפי כל התנאים (פעמים רבות היא מהווה הרחבה לדברי המשנה)
תשובה תְּנֵי תשנה (תגרוס במשנה כך) תירוץ הקושיה באמצעות שינוי גרסת המשנה
השלמה תָּנֵי עֲלָהּ (אוֹ: קָתָנֵי עָלָה) שנו בברייתא על משנה זו  השלמת פרטי המשנה מברייתא שנשנתה על המשנה
פתיחה תַּנְיָא שנויה ברייתא פתיחה לברייתת יחיד
סיוע תַּנְיָא כְּוָתֵהּ שנויה ברייתא כמותו סיוע לאמורא מברייתא
סיוע תַּנְיָא נָמֵי הָכִי שנינו גם כן, כך סיוע מברייתא
פתיחה תְּנַן שנינו במשנה ציטוט ממשנה, לפעמים מופיע כהקדמה לקושיה
פתיחה תְּנַן הָתָם שנינו שם ציטוט ממשנה במסכת אחרת