מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דיסק גנים סוכות תשע"ט

תוכנית פסח גנים תשע"ט

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית סוכות לגנים תשע"ט להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש