רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

דיסק גנים פסח תשע”ט

תוכנית פסח גנים תשע"ט

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית פסח לגנים תשע”ט להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק