מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דיסק גנים פסח תשע"ט

תוכנית פסח גנים תשע"ט

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית פסח לגנים תשע"ט להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש