מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דע מה שתשיב- מועדים לאומיים

מידי שנה, אנו מתמודדים עם היחס הציבורי לדרכי ההתנהלות של תנועת חב“ד, כלפי ה‘ימים הלאומיים‘ – יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים.

כמובן וגם פשוט שהשלוחים והשלוחות במוסדות חינוך חב“ד (בתי ספר, תלמודי תורה, גני ילדים) אשר נמצאים במסגרת ’רשת אהלי יוסף יצחק‘ מיסודו ובנשיאותו של כ“ק אדמו“ר נשי“ד, מקפידים על עקרונות היהדות בכל מצב ובכל שנה, ולכך גם בשנה זו כמידי שנה, אין לנו אלא להתבונן בהוראות רבותינו נשיאנו הקדושים, ולהתנהל בדיוק בהתאם להוראותיהם. ההבהרות בקישור המצורף, מבוססות על גישת חב“ד להתנהלות בימים אלו, כפי שלוקטה והופצה בקובץ 'נרות להאיר בגני הילדים'.