מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

את פתח לו – הדרכה לקראת פסח

עושים סדר בלימוד הלכות הסדר, במציאות משתנה

לימוד אינטנסיבי ואקסטנסיבי בהלכה

משחוק בהלכה

לצפייה בהקלטת השידור: